1. REKISTERINPITÄJÄ
Mobimus Oy (y-tunnus: 2101984-3)
Ratastie 15, c/o Sinun Tilit Oy, 03100 Nummela
asiakaspalvelu@www.tallier.info
2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ
Taloyhtio.Info Asiakaspalvelu
Puh. (045) 102 8474
asiakaspalvelu@www.tallier.info
3. REKISTERIN NIMI
Taloyhtio.Info -palvelun asiakas- ja käyttäjärekisteri.
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tietoja kerätään ensisijaisesti Taloyhtio.Info –palvelun tarjoamista varten.Kerättävien tietojen tarkoitus on seuraava: käyttäjätietojen ylläpito ja hallinta
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakas- ja käyttäjärekisteri antaa Taloyhtio.Infon käyttäjälle ja asiakkaalle oikeuden päästä kirjautumaan Taloyhtio.Info –palveluun. Laajimmassa tapauksessa tallennamme rekisteriin seuraavia tietoja: Käyttäjän etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET*
Taloyhtio.Info –palvelun yhteydessä käyttäjän itsensä ja/tai asiakkaan pääkäyttäjän ilmoittamat tiedot tai myöhemmin muutoksen yhteydessä saadut tiedot.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:NTAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä ulkopuolisille, kolmansille osapuolille, muuten kuin tarvittaessa viranomaisille.
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei ole

B. ATK:lle tallennetut tiedot.Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Fyysinen pääsy Mobimus Oy:n palvelinympäristöön on estetty ulkopuolisilta. Tietoturvasta huolehditaan palveluntarjoajan taholta aktiivisesti. Mobimus Oy:n henkilöstöstä ja alihankkijoista tietoihin saavat pääsyn vain salassapitosopimuksen alaisuuteen kuuluvat henkilöt

*HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkotuksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Semyös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.